Dotacje na innowacjelogo ue c

Okna PVC profil Aluplast Ideal 8000

System ideal należy do najnowszej generacji profili aluplast. Wdrożone rozwiązania mające na celu poprawę parametrów odpowiedzialnych za utratę ciepła oraz przepuszczalność fal akustycznych. Efektywniejsze wykorzystanie zabudowy profilu do 85 mm, umożliwiło powiększeniu zasobu komór w kształtownikach, oraz zastosowaniu trzech uszczelek. System Ideal 8000 dysponuje możliwością modułowego zastosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51mm znacząco wpływa na przenikliwość cieplną. Za trwałość odpowiada sucha komora, która zwiększa trwałość mechanizmów okuciowych. Przeznaczeniem trzeciej uszczelki jest wytworzenie "suchej komory", znacząco wydłużającej żywotność elementów mechanicznych.

 180005 180091 120833180x05 180x20 nakladkiideal 8000rl

 

Zespolenie zróżnicowanych koncepcji do osiągnięcia bezkonkurencyjnych ograniczeń strat energii pozwoliło zredukować przenikliwość całej budowy okna. Rozwiązaniem są kształtowniki, które powiększają głębokość i ilość wewnętrznych komór. Efektem drugiego rozwiązania jest zaniechanie z użycia podpór stalowych w skrzydłach. Zastosowanie technologii "bonding inside" daje sposobność wklejenia pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego.

Cechą wyróżniającą serie profili aluplast system ideal 8000 jest przystawalność wszystkich wersji konstrukcyjnych. Mnogość poszczególnych konstrukcji, pozwoli na wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Następstwem wdrążenia rozwiązania oszczędności negatywnej utraty ciepła jest zastosowanie docierających głębiej kształtowników wraz z powiększeniem stanu liczby komór. Zaowocowało to wprowadzeniem do gamy nowej generacji profili ideal 8000. Rewolucyjna zabudowa o głębokości 85 mm zapewnia zastosowanie dodatkowych segmentów szyb wypełnionych azotem. Zwiększając tym samym przenikalność cieplną. Przykładem posłużą pakiety o współczynnikach przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K uważane w świecie inwestorów budownictwa za standard. Zainteresowane energooszczędnym rozwiązaniem firmy umieszczają w kręgu o znaczeniu strategicznym możliwość zastosowania energooszczędnych pakietów szybowych o płaszczyźnie do 51 mm. Umożliwiając w ten sposób na stworzenie okien o specyficznej charakterystyce niskich przenikliwości cieplnych. Za obiekt testowy posłuży okno o wymiarach 1230 x 1480 mm wraz z zastosowaniem pakietu szybowego szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K.

ideal8000 wklejana szyba2ideal 8000 wklejana szyba

Omawiany segment "Bonding inside" przynosi szereg dodatkowych korzyści. Przełomowe zastosowanie wklejania w profil bonding inside przynosi oszczędność emisji ciepła oraz rezygnację ze stalowych wzmocnień. Skrzydło okienne zachowuje bezbłędną własność statyczną, szyba zostaje wzmocniona poprzez zespolenie. Krańce szyby dzięki wzmocnieniu na łączeniach zyskują podparcie, w każdym momencie i płaszczyźnie eksploatacji. W ten sposób następuje redukcja niepożądanych naprężeń, mających kluczową rolę w bezpieczeństwie użytkowania okien. Ponadto odporność na działanie sił atmosferycznych wraz z trwałością na odkształcenia kształtownika. Wzmocnienie skrzydeł za pomocą podpór stalowych dla okien kolorowych jest opcjonalne, lecz wskazane dla konstrukcji o większych rozmiarach.

Boding inside, jest rozwiązaniem mającym na celu wklejenie szyby w jej punkcie wrąbu. Kolejnym aspektem owego rozwiązania jest obniżenie naprężenia liniowego mostka termicznego, którego występowanie umiejscawia się na styku szyby z profilem. W skutek czego nie powstaje rosa, co jest aspektem pożądanym Przekładając się na obniżenie wytracania ciepła prze okno o profilu systemu Ideal 8000. Omawiany system nie nękają wypaczenia w postaci wykrzywień bądź wygięcia a naet osiadania skrzydeł Wszystko to za sprawą stałego połączenia szyby. Technologia ta gwarantuje zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pęknięć w wyniku powstania naprężeń punktowy oraz zdecydowanie wydłuża czas użytkowania skrzydeł, bez konieczności ich kontroli. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na korzyść segmentu okien ideal 8000 jest zabezpieczenie powierzchni prze włamaniem. Odporna na urazy mechaniczne spełni doskonałą rolę ochronną przed włamaniem.

Nowatorski "design" wpływa na ponadczasowość Profili Ideal 8000. Oryginalne rozwiązania architektoniczne doskonale przyjmą wyrazisty i doskonały produkt Aluplast.Produkt ten pozostawia swobodę wyboru komasując walory estetyczne i dekoracyjne. System aluminiowych nakładek wieńczy dzieło wykańczając profil w praktycznie dowolnym kolorze.
Zdaniem ekspertów seria Ideal 8000 zasługuję na uznanie, skutkiem czego w 2013 roku linia została nagrodzona "Złotym Medalem 2013 Międzynarodowych targów Poznańskich"

ideal 8000 zloty medal MTP

Irgów Poznańskich.

Zalety profili serii Ideal 8000:

 • Głębokość zabudowy 85 mm
 • Profil 6 - komorowy
 • Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 51 mm
 • współczynnik izolacyjności termicznej profili Uf = 1,0 W/m²K
 • System z uszczelnieniem środkowym wyposażony w komplet trzech uszczelek
 • Kilka wariantów skrzydeł: niezlicowane i półzlicowane o oryginalnym designie
 • Większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby
 • Lepsza izolacyjność cieplna w stosunku do tradycyjnych rozwiązań
 • Lepsze zabezpieczenie przed włamaniem – brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem
 • Zmniejszenie ilości przypadków pękania szyb w wyniku błędnego zaszklenia
 • Lepsza izolacyjność akustyczna poprzez bezpośrednie powiązanie skrzydła z szybą